سایت هات بت : تمرین چاقوی هوشیاری: سربازان بریتانیایی در

Undated handout photo issued by Ministry of Defence of British troops taking taken part in Exercise Vigilant Knife alongside Swedish and Finnish Armed Forces. The short notice command-post exercise took place in Rovaniemi and Rovajarvi, northern Finland from 29 August to 2 September 2022 and built on the success of Exercise Vigilant Fox which took place in July. Issue date: Sunday September 4, 2022.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *