سایت هات بت : بوبی 30 ساله به عنوان مسن

Bobi, the world's oldest living - and oldest ever - dog. Pic: Guinness World Records

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *